Voorwaarden Winacties

Door deel te nemen aan een winactie van AchWat ga je akkoord met deze voorwaarden, het privacy statement en de algemene voorwaarden.

Kanalen

Deelname aan een winactie gebeurt door inzending via de aangegeven kanalen, zoals via social media kanalen en online formulieren op de website..

Winactie

AchWat beslist wie de winnaar is van een winactie. Eveneens bepaalt AchWat de samenstelling van de jury. Er wordt over de uitslag niet gecorrespondeerd.

Deelname

  1. Deelname aan een winactie is altijd gratis. Je inzending dient te zijn voorzien van naam, voornaam en e-mailadres of is gekoppeld aan een profiel wanneer gereageerd wordt via social media.
  2. Als je gewonnen hebt, wordt je naam op alle (social) media kanalen van AchWat gepubliceerd.
  3. Gegevens die worden verzameld gebruikt AchWat slechts om prijzen te kunnen versturen en kunnen – indien dit noodzakelijk is om (een deel van) de prijs te versturen gedeeld worden met de partij die een prijs beschikbaar stelt.
  4. Om deel te nemen aan een winactie dien je 16 jaar of ouder te zijn óf toestemming van (een) ouder(s) of verzorger(s) te hebben verkregen.
  5. Je kunt slechts één keer deelnemen. Mocht je meerdere keren inzenden of met meerdere profielen meedoen, wordt je gediskwalificeerd voor verdere deelname. Ook mag je dan twee maanden niet deelnemen aan andere winacties.
  6. Deelname is voor ieder natuurlijk persoon woonachtig in Nederland of België.
  7. Het recht op de gewonnen prij(s)(zen) vervalt op het moment dat er binnen zeven dagen na bekendmaking geen reactie van winnaar volgt of als het onmogelijk blijkt contact te leggen met de winnaar.
  8. Iedereen backstage betrokken bij AchWat of medewerkers van ModernMyths.nl zijn uitgesloten van deelname.

Aansprakelijkheid

AchWat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een winactie of de trekking van de winnaar. AchWat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen en/of gebreken die voortvloeien uit de gewonnen artikelen.

Voorwaarden en vragen

AchWat is bevoegd om de voorwaarden van een winactie – evenals de looptijd – aan te passen. De meest recente versie van dit reglement is in dit geval (en met terugwerkende kracht) geldig.